Управління

Управління Кластером побудоване на чітких та прозорих умовах.

Загальні збори

Загальні Збори членів є вищим органом управління, що приймає рішення з будь-яких питань її діяльності.

ЗАСНОВНИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ